Seans

BEZPIECZNI W KINIE

Regulamin

Bezpieczni w Kinie”

dotyczący funkcjonowania Kina Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie po wznowieniu działalności kina

SZANOWNI WIDZOWIE!

W związku z ogłoszeniem przez Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego informacji o możliwości wznowienia działalności kin wraz z wejściem w czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z epidemią uprzejmie informujemy, iż Kino Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie wznawia działalność od dnia 12 czerwca 2020 roku. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno naszym widzom, jak i pracownikom, dlatego kino będzie działać na nowych zasadach wymuszonych zagrożeniem epidemicznym, zgodnie z zalecaniami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prosimy o uważne przeczytanie regulaminu funkcjonowania w warunkach podwyższonego zagrożenia epidemicznego oraz stosowanie się do zapisów.

 1. Budynek MOK w tym sala kinowa, zostały przygotowane zgodnie z wymogami epidemiologicznymi.

 2. Na terenie ośrodka, przy drzwiach wejściowych, w tym w sąsiadujących przy sali kinowej toaletach zapewnione zostaną środki dezynfekujące.

 3. Wszystkie klamki (zwłaszcza drzwi wejściowych) oraz podłoga i stałe elementy holu będą regularnie dezynfekowane.

 4. Powierzchnie wspólne mieszczące się na holu, takie jak sofy, fotele, przed rozpoczęciem i po zakończeniu wszystkich projekcji zostaną zdezynfekowane.

 5. Po każdym seansie filmowym dezynfekcji będą podlegały wszystkie miejsca siedzące (fotele) oraz przestrzenie między nimi.

 6. Przy wejściu do kina widz jest zobowiązany zdezynfekować ręce (stanowisko przy drzwiach z płynem do dezynfekcji).

 7. Pracownicy ośrodka kultury mający kontakt z klientem zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic.

 8. Widzowie wchodzący do kina mają obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki itp.

 9. Klient powinien zachować odstęp min 2 metry względem pracownika ośrodka kultury oraz pozostałych klientów kina, dotyczy to również kawiarni Cafe Muza, jak i holu.

 10. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek ten nie dotyczy osób które na sali z dzieckiem poniżej 13 roku życia lub osobą niepełnosprawną oraz osób wspólnie zamieszkujących, jak również osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

 11. Maksymalna ilość osób przebywających na każdym seansie wynosi 147.

 12. Na czas epidemii zostaje zawieszona rezerwacja internetowa.

 13. Ustanowienie koordynatora ds. zdrowotnych (współpraca z sanepidem, dbanie o zachowanie procedur sanitarnych).

Drodzy Widzowie

Zachęcamy Was do kontaktu telefonicznego. Odpowiemy na Wasze pytania.

telefon: 86 475 44 88

Z poważaniem,

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

Marta Konopka